KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych Gości oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Twoich danych jest: Spółka Cywilna „Domki w Centrum” Grażyna i Bartłomiej Bandoła.
 2. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, możesz do nas napisać: info@goorskie.pl lub skierować korespondencję na adres administratora, wskazany w punkcie 1.
 3. Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, w celach:
  1. odpowiedzi na zadane pytania drogą elektroniczną lub pisemną;
  2. realizacji usług noclegowych w domkach Goorskich, znajdujących się pod adresem: ul. Beskidzka 90, 43-370 Szczyrk;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług.
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania odrębnej zgody.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości.
 6. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Masz prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych;
  2. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej cofnięcia, przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
 8. Administrator danych dochowuje należytej staranności, by Twoje dane osobowe były chronione przed dostępem osób trzecich.

 

zarezerwuj

apartament

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.